Realizacja pilotażowego projektu Longlife poprzez budowę akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Longlife Invest zamierza zrealizować budowę akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie, jako budynku energooszczędnego ze zminimalizowanymi kosztami eksploatacji. Uniwersytet w Kłajpedzie jest inwestorem i będzie właścicielem nowego obiektu.

Realizacja zaplanowanego projektu pilotażowego w Kłajpedzie, który polega na budowie energooszczędnego budynku będzie wielką szansą na rozwój budownictwa zrównoważonego w Litwie, jak i w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Rząd litewski bierze czynny udział w projekcie poprzez wsparcie finansowe. Źródłami finansowymi przy realizacji tego tematu będzie między innymi Państwowy Bank Nieruchomości oraz Bank Turto. Zarządzanie planowaną inwestycją i kontrola finansowa będzie zgodna z obowiązującym prawem litewskim (Maj 12, 1998 nr VIII-729).

Inwestycja w Kłajpedzie będzie zwieńczeniem pracy przy projekcie Longlife. Końcowym etapem projektu Longlife było opracowanie architektoniczne energooszczędnego budynku w Danii, Polsce, Litwie, Niemczech i w Rosji. Energooszczędny akademik w Kłajpedzie będzie pierwszym wzorcowym budynkiem powstałym na podstawie Katalogu Longlife. Katalog Longlife jest dokumentem, który zawiera materiały, innowacyjne technologie, przyczyniające się do realizacji budownictwa zrównoważonego. Wzorce i normy Longlife pozwalają zoptymalizować projekt konstrukcyjny do standardu budynku energooszczędnego. Zastosowanie Katalogu Longlife na etapie projektowania prowadzić będzie do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, ograniczenia zużycia paliw kopalnych i zminimalizowanie kosztów operacyjnych podczas cyklu życia budynku. Ze wstępnych analiz wynika, że budynek wybudowany w oparciu o standardy Longlife będzie tańszy w eksploatacji.

Planowana inwestycja będzie na bieżąco monitorowana a proces budowy zostanie poddany ocenie działań przewidzianych w projekcie Longlife. Audytorem nadzorującym realizację planowanej inwestycji będzie stowarzyszenie non-profit, jakim jest Instytut Longlife.

W trakcie procesu realizacji obiektu przewidziane są wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia. Innowacyjny charakter projektu będzie reklamą Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Draft of facade design, student dormitory
    3klaipeda
Facade design University of Klaipeda
Brickstone building in DK  Tivoli website
Brick Facade in Denmark, Tivoli
unnamed
Brick facade of the new student dormitory in Klaipeda